Báo cáo - Giải pháp toàn diện, hiệu quả tối ưu
Giải pháp toàn diện, hiệu quả tối ưu

HỆ THỐNG BÁO CÁO G-HOTEL

Untitled

– Thống kê chi tiết doanh thu, chi phí và lợi nhuận theo từng hạng mục dịch vụ. Báo cáo tổng hợp doanh thu chi phí, công suất loại phòng, trạng thái phòng bằng biểu đồ. Báo cáo chi tiết doanh thu, hoa hồng đối tác theo ngày.

– Giúp quản lý, chủ khách sạn nắm rõ tình hình khách sạn và đưa ra quyết định phù hợp và đúng đắn nhất.

Báo cáo Ghotel:

  • Hệ thống báo cáo phân tích kinh doanh dành riêng cho nhà quản trị.
  • Hệ thống báo cáo tổng hợp.
  • Hệ thống báo cáo chi tiết.
  • Quản lý lịch sử người dùng.
Dự kiến Doanh Thu
Doanh Thu
Doanh thu và chi phí
Doanh thu và chi phí 2
Chi tiết doanh thu chi phí
Bảng kê chi tiết
Bảng kê bán hàng
Báo cáo bán hàng & tiếp thị hàng tháng
Đối tác
Đối tác Sales
Doanh Thu đối tác
Tổng hợp khuyến mãi
Công suất phòng theo tháng
Công suất phòng theo năm
Doanh thu phòng
Số lượng phòng bán
Số lượng khách
Booking hủy
Báo cáo Quốc tịch
Báo cáo Thu chi
Công nợ
Hình thức thanh toán
Báo cáo giá vốn
Báo cáo tài khoản ngân hàng
Khoản mục Doanh Thu
Khoản mục Chi Phí
Báo cáo Tồn Kho
Báo cáo Nhập Kho
Báo cáo Xuất Kho
Báo cáo Xuất Nhập tồn
Báo cáo Giá vốn

0969 20 44 73