Chống thất thoát - Giải pháp toàn diện, hiệu quả tối ưu
Giải pháp toàn diện, hiệu quả tối ưu

Chống thất thoát

– Phần mềm Ghotel cho phép quản lý, chủ khách sạn quản lý khách sạn tại bất cứ đâu bằng laptop, smart phone,… .Quản lý từ xa mọi lúc mọi nơi, chủ động về không gian, thời gian. Biểu đồ trực quan, cùng hệ thống cảnh báo nhanh giúp dễ dàng theo dõi, quản lý.

– Kết nối chuỗi khách sạn trong cùng một hệ thống phần mềm

– Kết nối khối dịch vụ nhà hàng, spa, coffee,… phù hợp với mục tiêu kinh doanh trong từng giai đoạn.

Hỗ trợ quản lý tối đa

Với 3 tính năng: lịch sử hệ thống, lịch sử đăng nhập, lịch sử buồng phòng giúp lưu vết toàn bộ chi tiết đến từng đối tượng, thời gian, thiết bị,… hỗ trợ các trường hợp can thiệp sâu vào dữ liệu.

Phân quyền thông minh giúp phân công chi tiết công việc của từng đối tượng. Mặt khác, nhân viên mỗi bộ phận chỉ duy nhất theo dõi công việc liên quan đến chức năng của mình.

Cảnh báo nhắc việc, giao việc hoàn toàn trên hệ thống giúp quản lý, nhân viên có thể theo dõi và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất.

0969 20 44 73