Sửa theo yêu cầu - Giải pháp toàn diện, hiệu quả tối ưu
Giải pháp toàn diện, hiệu quả tối ưu

SỬA THEO YÊU CẦU

–  Với trên 100 khách hàng tin dùng thuộc tất cả các phân khúc vùng miền khác nhau. Ghotel nhận thấy đối với mỗi khách sạn khác nhau những yêu cầu quản trị theo đó cũng khác nhau và đó chúng tôi gọi là tính riêng có.

– Chính vì vậy, Ghotel được thiết kế theo khuynh hướng “Hệ thống mở” linh động tùy chỉnh dễ dàng theo những yêu cầu của khách hàng không những ở thời điểm hiện tại mà còn trong tương lai. Các bộ phận chuyên môn từ Sales – FO – HK – F&B… đến BO theo đó sẽ được tích hợp tại thời điểm khách hàng thực sự cần thiết, điều này sẽ làm tăng hiệu quả đầu tư cho việc sử dụng phần mềm góp phần làm tăng hiệu quả kinh doanh của khách sạn.

0969 20 44 73