HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WEBSITE GHOTEL

MỤC LỤC

 1. ĐĂNG NHẬP
 2. TÙY CHỈNH
 3. BÀI VIẾT
 4. MEDIA
 5. TRANG
 6. MENU
 7. THÀNH VIÊN

1. ĐĂNG NHẬP

1.1 ĐĂNG NHẬP

1.2 ĐĂNG XUẤT

1.3 NHẬP LIỆU THEO NGÔN NGỮ

 • Lựa chọn ngôn ngữ để nhập, trước khi bắt đầu nhập liệu website

 

2. TÙY CHỈNH

2.1 CẤU HÌNH WEBSITE

 • Phần này dùng để nhập hình ảnh logo, banner của website

2.2 LIÊN HỆ

 • Phần này dùng để nhập các thông tin liên hệ

3. BÀI VIẾT

3.1 TẤT CẢ CÁC MỤC

 • Hiển thị tất cả các bài viết đã viết trên website

3.2 THÊM MỚI

 • Dùng để thêm mới bài viết

Thêm mới:

B1: Thêm tiêu đề

B2: Thêm nội dung bài viết

B3: Chọn nút nổi bật ( nếu muốn hiển thị ngoài trang chủ)

B4: Link với bài tiếng anh của bài viết này

B5: Thiết lập từ khóa SEO

B6: Chọn chuyên mục (Blog)

B7: Thêm hình đại diện

B8: Đăng

3.3 CHUYÊN MỤC

 • Dùng để phân loại danh mục cho các bài viết

4. MEDIA

Lưu trữ toàn bộ hình ảnh được upload lên website

5. TRANG

5.1 TẤT CẢ CÁC TRANG

 • Hiển thị và quản lý tất cả các trang đã được tạo

5.2 THÊM TRANG MỚI

Dùng để thêm 1 trang mới trên website

Trang mặc định

 • THÊM TRANG DÙNG THỬ

Các bước:

B1: Lựa chọn giao diện : dùng thử

B2: Thêm tiêu đề của trang

B3: Thêm hình nền

B4: Thêm tiêu đề trong trang

B5: Thêm nội dung mô tả

B6: Đăng

 • THÊM TRANG TÍNH NĂNG

Các bước:

B1: Chọn giao diện: tính năng

B2:  Thêm tiêu đề của trang

B3: Chọn giao diện hiển thị (add entry) (có 2 loại giao diện: Giao diện văn bản, giao diện liên hệ)

B4: Trong giao diện văn bản: nhập hình ảnh và nội dung mô tả

B5: Trong giao diện liên hệ: nhập tiêu đề của Form và hình ảnh tùy chọn

B6: Đăng

6. GIAO DIỆN

6.1 WIDGET

 • Dùng để tùy chỉnh giao diện ngoài trang chủ: có thể cập nhật thông tin, kéo thả để tùy chỉnh thứ tự hiển thị các khối.

6.2 MENU

 • Dùng để tùy chỉnh các mục hiển thị trên thanh menu

7. THÀNH VIÊN

 • Quản lí và tạo mới các tài khoản để quản trị website

 • Thêm mới

B1: Đặt tên user

B2: Nhập email

B3: Đặt mật khẩu

B4: Lựa chọn quyền truy cập cho tài khoản

B5: Tạo mới

Thông tin liên hệ:

0787616118

Contact Me on Zalo